Kalite Politikamız

Bilinen çevre yönetim prensiplerini benimseyip uygulayarak doğal yaşamı koruyacak teknolojileri takip etmek,

Yasal zorunlulukların uygulanması, doğal kaynakların korunması, hammadde ve enerjinin, ürün kalitesini etkilemeden daha tasarruflu kullanılması, çalışanlarımızın çevre konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için tüm imkan ve enerjimiz ile üretim yapmak,

Uygulanmakta olan ve planlanan faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel boyutları ile etkilerini doğru olarak belirleyerek gerekli önlemleri risk oluşmadan temin etmek,

Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için acil durum müdahale planları hazırlayarak, gerekli önlemleri almak,

Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz tüm ürünler için sözleşmelerde yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini maksimum düzeyde sağlamaktır.

Bu temel prensip çerçevesinde sürekli gelişmeye açık olan mevcut kalite yönetim sistemimizin gereklerini titizlikle uygulamak suretiyle güvenilir ve mükemmel ürünü yaratmak, uygunluğunu doğrulamak ve müşteriye sunmak.

Bilinen çevre yönetim prensiplerini benimseyip uygulayarak doğal yaşamı koruyacak teknolojileri takip etmek,

Yasal zorunlulukların uygulanması, doğal kaynakların korunması, hammadde ve enerjinin, ürün kalitesini etkilemeden daha tasarruflu kullanılması, çalışanlarımızın çevre konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için tüm imkan ve enerjimiz ile üretim yapmak,

Uygulanmakta olan ve planlanan faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel boyutları ile etkilerini doğru olarak belirleyerek gerekli önlemleri risk oluşmadan temin etmek,

Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için acil durum müdahale planları hazırlayarak, gerekli önlemleri almak,

Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz tüm ürünler için sözleşmelerde yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini maksimum düzeyde sağlamaktır.

Bu temel prensip çerçevesinde sürekli gelişmeye açık olan mevcut kalite yönetim sistemimizin gereklerini titizlikle uygulamak suretiyle güvenilir ve mükemmel ürünü yaratmak, uygunluğunu doğrulamak ve müşteriye sunmak.