VHK – HAVALANDIRMA KANALLARI
Havalandırma ortamdaki kirlenmiş havanın dışarı atılarak ortama taze hava sunulması olayıdır. İnsan ya da malzemenin bulunduğu kapalı mekanlardaki hava kalitesi zamanla düşer. Bu düşüşe paralel olarak ortam havası sağlıklı nefes almayı engelleyici mahiyet taşımaya başlar. Kötü hava ortamdaki malzemelere de zarar vermeye ve koku bırakmaya başlar. Yeterli hava akımının olmadığı kapalı mekanlarda bu sorunu çözmek için havalandırma uygulamaları yapılır. Havalandırma kanalları bu uygulamaların sağlıklı bir şekilde yapılamasını sağlayan aparatlardır. Hava bu kanallar vasıtası ile taşınarak ortama salınır. Ortamdaki kötü hava da böylece yenilenerek daha sağlıklı bir hal alır.

 

Hava basıncına göre kanallar; alçak, orta ve yüksek basınçlı olarak sınıflandırılabilir. Buradaki basınç, sistemin toplam fan basıncı olup, havalandırma cihazlarının içinde oluşan kayıpları, kanal kayıplarını ve menfez kayıplarını da kapsamaktadır.

null

Spiral Hava Kanalları

null

Oval Hava Kanalları

null

Boyalı Hava Kanalları

null

Flexible Hava Kanalları

VHK – HAVALANDIRMA KANALLARI
Havalandırma ortamdaki kirlenmiş havanın dışarı atılarak ortama taze hava sunulması olayıdır. İnsan ya da malzemenin bulunduğu kapalı mekanlardaki hava kalitesi zamanla düşer. Bu düşüşe paralel olarak ortam havası sağlıklı nefes almayı engelleyici mahiyet taşımaya başlar. Kötü hava ortamdaki malzemelere de zarar vermeye ve koku bırakmaya başlar. Yeterli hava akımının olmadığı kapalı mekanlarda bu sorunu çözmek için havalandırma uygulamaları yapılır. Havalandırma kanalları bu uygulamaların sağlıklı bir şekilde yapılamasını sağlayan aparatlardır. Hava bu kanallar vasıtası ile taşınarak ortama salınır. Ortamdaki kötü hava da böylece yenilenerek daha sağlıklı bir hal alır.

 

Hava basıncına göre kanallar; alçak, orta ve yüksek basınçlı olarak sınıflandırılabilir. Buradaki basınç, sistemin toplam fan basıncı olup, havalandırma cihazlarının içinde oluşan kayıpları, kanal kayıplarını ve menfez kayıplarını da kapsamaktadır.

null

Spiral Hava Kanalları

null

Oval Hava Kanalları

null

Boyalı Hava Kanalları

null

Flexible Hava Kanalları