İDH-D – KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER
İzven İDH-D model kare kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

İDH-Y – DAİRESEL KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ
İzven İDH-Y model dairesel kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

İVRS – SABİT DEBİLİ DAİRESEL HAVA AYAR CİHAZI
İzven İVRS model cav mekanik sabit debi regülatörleri hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

İZCBD-1 – CAV SABİT DEBİLİ HAVA AYAR CİHAZI (PRİZMATİK)
İzven İZCBD-1 model cav sabit debili hava ayar cihazı (prizmatik) hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

İEH – KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR
İzven İEH model kanal tipi elektrikli ısıtıcılar emniyet termostatlı olarak imal edilmektedir. Üfleme fanın atış ağzına monte edilecek şekilde tasarlanmışlardır tek veya üç kademeli olarak üretilmektedirler.

İDH-D – KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER
İzven İDH-D model kare kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

İDH-Y – DAİRESEL KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ
İzven İDH-Y model dairesel kesitli vav üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

İVRS – SABİT DEBİLİ DAİRESEL HAVA AYAR CİHAZI
İzven İVRS model cav mekanik sabit debi regülatörleri hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

İZCBD-1 – CAV SABİT DEBİLİ HAVA AYAR CİHAZI (PRİZMATİK)
İzven İZCBD-1 model cav sabit debili hava ayar cihazı (prizmatik) hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

İEH – KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR
İzven İEH model kanal tipi elektrikli ısıtıcılar emniyet termostatlı olarak imal edilmektedir. Üfleme fanın atış ağzına monte edilecek şekilde tasarlanmışlardır tek veya üç kademeli olarak üretilmektedirler.