İZVDD-1 – VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA AYAR CİHAZI (İZOLESİZ)
İzven İZVDD-1 model vav değişken debili hava ayar cihazı havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

İZVDD-2 – VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA AYAR CİHAZI (DAİRESEL İZOLESİZ)
İzven İZVDD-2 model dairesel vav değişken debili hava ayar cihazı havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenen ve atılan hava miktarının oransak olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

İZCBD-1 – CAV SABİT DEBİLİ HAVA AYAR CİHAZI (PRİZMATİK)
İzven İZCBD-1 model cav sabit debili hava ayar cihazı (prizmatik) hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.

İZCBD-2 – CAV SABİT DEBİLİ HAVA AYAR CİHAZI (DAİRSEL)
İzven İZCBD-2 model cav sabit debili hava ayar cihazı (dairesel) hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışına engeller.